Undervisningsmiljøprisen

Vi var i 2019 nomineret til Undervisningsmiljøprisen med følgende begrundelse

“Skovvangsskolen nomineres til undervisningsmiljøprisen, fordi de formår at sammentænke tværgående indsatser, der kan styrke undervisningsmiljøet. Skolens eksperimenterende tilgang kan inspirere andre skoler til indsatser, der kan udvikle og opretholde et godt undervisningsmiljø i og udenfor undervisningen.

Skolen inddrager elevrådet i udformningen med skolens grundlæggende værdisæt, som ledelsen forpligter sig til at arbejde med. Dette er med til at synliggøre elevrådets arbejde, og skaber samtidig grobund for motivation og ejerskab hos hele elevgruppen. Skolen har med afsæt i growth mindset arbejdet med at skabe et fælles sprog mellem elever og lærere.

Skovvangssolen ser sig selv i en større samfundsmæssig sammenhæng mellem grundskole, ungdomsuddannelse og erhvervsliv, og erkender samtidig at undervisningsmiljøet både foregår på og udenfor skolen”, begrundede Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

De fine ord eksemplificerer den rejse, vi har været på og er i gang med på skolen. Vi har hele tiden fokus på at udvikle vores praksis, så eleverne lærer mest muligt. Det er denne rejse, der gør, at vi har en praksis, der gør, at vores elever går til afgangsprøverne.

I vores almene klasser har vi de sidste år haft næsten 100% af eleverne, der gik til afgangsprøverne. I vores specialklasser er tallet lavere. På trods af det lykkes os hvert år at sende 4 – 6 specialklasseelever til forskellige afgangsprøver. For os er det en sejr, når de elever fuldfører en afgangsprøve.

Vi er på Skovvangskolen særlig stolte af følgende resultater:

 • At vi formår at skabe en hverdag, hvor der er plads til både faste strukturer og variation.
 • At vi har fundet en god plads til bevægelse både som integreret del af undervisningen og som selvstændigt fag i indskolingen.
 • At vi har været i stand til at fastholde og udvikle på gode elementer såsom morgensang i vores indskoling.
 • At vi får givet plads til kreative elementer såsom musical på 4. årgang
 • At vi ved de nationale test i dansk og matematik opnår de nationale måltal om 80 % af eleverne i almenklasserne som værende god eller bedre i dansk og matematik i 5 ud af 7 obligatoriske test.
 • At vi ved de to nationale test, hvor vi ikke opnår de nationale måltal er på mellem 75-79 % af eleverne i almenklasserne som god eller bedre i dansk og matematik.
 • At gennemsnittet for den lavest scorende fjerdedel af vores elever ved afgangsprøverne er på 4,85 ved prøverne i 2019
 • At gennemsnittet for den højest scorende fjerdedel af vores elever ved afgangsprøverne er på 10,75 ved prøverne i 2019
 • At vi i skoleåret 2018-19 har 15 elever på 8-9. årgang, der tager det særligt tilrettelagte franskforløb for talentfulde elever.
 • At vi fra skoleåret 2019-20 tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for dygtige elever i ekstra tysk.
 • At vi har 10 elever på 7-8. klassetrin i skoleåret 2019-20, der har spansk som tredje fremmedsprog.
 • At vi har 9 elever fra 9. klasse, der i skoleåret 2018-19 deltog i naturfagspraktik på Aarhus Universitet samt 18 elever fra 9. årgang, der i skoleåret 2019-20 deltager i Juniortalent.
 • At vi har 9 elever fra 7-8. årgang, der i skoleåret 2019-20 deltager i et særligt forløb for elever med håndværksmæssig talent.
 • At vi fra skoleåret 2019-20 afprøver en model, hvor eleverne i 7. klasse tilbydes 2 valgfagsblokke af to lektioner.

Vores ambition

Vi har en ambition om at blive bedre til at kommunikere til omverdenen omkring den praksis, vi har på skolen, da skolens pædagogiske praksis er med til at løfte eleverne i forhold til undervisningseffekt i højere grad end f.eks. mange omkringliggende privatskoler.

RAPPORTER OM KVALITET, TRIVSEL OG TILFREDSHED

 

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).