Undervisningsmiljøprisen

Vi var i 2021 nomineret til Undervisningsmiljøprisen med følgende begrundelse

“Skovvangsskolen nomineres for deres systematiske indsats med at afholde elevsamtaler på tværs af 0.-9. klassetrin med afsæt i et growth mindset. De systematiske samtaler giver medarbejderne en enestående indsigt i elevernes perspektiv og et godt afsæt for at understøtte elevens personlige, sociale og faglige udvikling. På trods af hjemsendelser har lærerne holdt fast i de ugentlige elevsamtaler, og har på den måde hele tiden haft en finger på pulsen i forhold til den enkelte elevs trivsel.

Skovvangsskolen viser hvordan systematisk brug af elevsamtaler kan sikre, at elevernes perspektiver og oplevelser er i fokus i situationer med fjernundervisning. Tiltaget kan inspirere andre til at arbejde systematisk med elevernes perspektiv i det samlede arbejde med undervisningsmiljøet”, begrundede Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).


De fine ord eksemplificerer den rejse, vi har været på og er i gang med på skolen. Vi har hele tiden fokus på at udvikle vores praksis, så eleverne lærer mest muligt. Det er denne rejse, der gør, at vi har en praksis, der gør, at vores elever går til afgangsprøverne.

I vores almene klasser har vi de sidste år haft næsten 100% af eleverne, der gik til afgangsprøverne. I vores specialklasser er tallet lavere. På trods af det lykkes os hvert år at sende 4 – 6 specialklasseelever til forskellige afgangsprøver. For os er det en sejr, når de elever fuldfører en afgangsprøve.

Vi er på Skovvangskolen særlig stolte af følgende resultater:

  • At vi formår at skabe en hverdag, hvor der er plads til både faste strukturer og variation.
  • At vi har fundet en god plads til bevægelse både som integreret del af undervisningen og som selvstændigt fag i indskolingen.
  • At vi har været i stand til at fastholde og udvikle på gode elementer såsom morgensang i vores indskoling.
  • At vi får givet plads til kreative elementer såsom musical på 4. årgang
  • At vi ved de nationale test i dansk og matematik opnår de nationale måltal om 80 % af eleverne i almenklasserne som værende god eller bedre i dansk og matematik i 5 ud af 7 obligatoriske test.
  • At vi ved de to nationale test, hvor vi ikke opnår de nationale måltal er på mellem 75-79 % af eleverne i almenklasserne som god eller bedre i dansk og matematik.
  • At vi med et skoledistrikt med børn fra alle typer af hjem formår at have et karaktersnit, der er blandt de 10 højeste ved afgangsprøver. 
  • At vi har en sprog- og international profil, der gør, at der er særlige tilbud om sprogfag i 3-4. klasse såvel som for de dygtigste i udskolingen. Profilen gør også, at alle skolens elever i 8. klasse tilbydes udveksling samt et ekstra valgfag, hvor de har mulighed for også at komme ud og opleve verdenen.
  • At vi har 15 elever på 7-8. klassetrin i skoleåret 2022-23, der har spansk som tredje fremmedsprog.
  • At vi er i stand til både at fastholde og tiltrække nogle af dygtigste medarbejdere.

Vores ambition

Vi har en ambition om at blive bedre til at kommunikere til omverdenen omkring den praksis, vi har på skolen, da skolens pædagogiske praksis er med til at løfte eleverne i forhold til undervisningseffekt i højere grad end f.eks. mange omkringliggende privatskoler. Igennem perioden med COVID-19 er der ikke kommunalt udarbejdet kvalitetsrapporter. Vi henviser der til Uddannelsesstatik under Undervisningsministeriet. 

RAPPORTER OM KVALITET, TRIVSEL OG TILFREDSHED