Det er en forpligtelse for os og dig som forælder, at vi tager kontakt, hvis vi oplever noget, hvor vi tænker, det ville være godt at vende det. Sådan kan vi bedst understøtte den gode skolestart.

Samarbejde om at komme godt i gang ved skolestarten

Mange børn vil have oplevet forskellige skift før de starter i skole. Det kan f.eks. være mellem vuggestue og børnehave såvel som dagplejer og børnehave. Børnene vil derfor have forskellige erfaringer med det at skulle starte et nyt sted.

Vi er på Skovvangskolen meget opmærksomme omkring disse forskelligheder ved de enkelte børn, da det er vigtigt, at vi sammen med jer som forældre og dagtilbuddene får taget højde for de hensyn, der måtte være, så barnet får en god overgang til at blive skoleelev. Vi har et rigtig tæt samarbejde med jeres børns daginstitutionerne.

Det er generelt for mange børn overvældende at starte i skole, da det på den ene side er noget de har set frem til, men på den anden side også er specielt, da de går fra at være de største i børnehaven til i skolen at være de mindste. Vi er derfor meget optaget af, at de professionelle omkring børnene er med til at skabe en tryg ramme og sikker havn for børnene. Vi arbejder bl.a. med venskabsklasser, der er med til at introducere de nye elever til skolen og hverdagen. Vi tror på, at det gør en forskel af have en ven fra en ældre klasse, når man går rundt på skolen i pauserne. Du kan læse mere omkring opstarten på siden “Før dit barn starter i skole”.

Samarbejde om at komme godt i gang ved skoleskifte

I den første måneds tid har den nye elev en gruppe af “mentorer” fra klassen, der har til opgave at understøtte den nye elevs tilknytning. Det dækker alt, lige fra det praktiske til pauseaktiviteter. Den nye elevs klasselærere vil i de første måneder efter skoleskiftet have ekstra tæt kontakt med eleven gennem elevsamtaler. Klasselærerne vil også sørge for, at eleven bliver tilknyttet en legegruppe eller et læringsteam, så den nye elev får lejlighed til at besøge nogle af sine nye klassekammerater hjemme.

Skolen har et samarbejde med klub A45, hvor nye elever har mulighed for at deltage fem gang før, at de beslutter sig for, hvorvidt de ønsker at søge optagelse. Skolens ledelse vil i løbet af de første 14 dage tage kontakt til eleven direkte og spørge, om der er noget, eleven tænker, vi kan hjælpe med.

Som forælder vil du opleve, at du får en tilbagemelding omkring opstarten gennem en skolehjemsamtale efter ca. 3 måneder. Skolens personale vil selvfølgelig være i kontakt med dig før, hvis vi oplever en bekymring, eller der blot er en god historie at fortælle videre.