Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Du vil som forældre til en elev opleve en skole, der arbejder med at sætte høje, afstemte og realistiske forventninger til dit barn. Vi tror nemlig på, at børnene vokser, når de kan se, at der er forventninger til dem.

Indhold

  Skolens medarbejdere og ledelse følger løbende elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Vi holder faste konferencer, hvor lærerne, ressourcepersoner og ledelse gennemgår klassernes faglige udvikling, og hvor konkrete indsatser bliver aftalt. Indsatserne gælder både elever, der har brug for hjælp, og elever, der mangler udfordringer.

  Trivselsmålingen bliver taget seriøst

  Vi tager den nationale trivselsmåling meget seriøst. Vi understøtter elevernes trivsel ved at have fokus på stærke fællesskaber og på at reagere rettidigt, hvis elever udviser risikoadfærd. Samtidig har vi en antimobbestrategi, der er tæt forbundet med skolens forebyggelsesstrategi. Strategien kan ses via ved at trygge på linket.

   

  Hvad du vil opleve som forælder

  Som forælder vil du opleve en skole, der i arbejdet med dit barns udvikling og trivsel tager værdierne læring, respekt og fællesskab alvorligt. Det giver muligheder såvel som forpligtiger både os som skole og jer som forældre. For det er vigtigt for os, at du som forælder bakker op om eksempelvis legegrupper i indskolingen såvel som læringsteams i udskolingen, da disse tiltag foregår i jeres hjem og fritid. Som en del af den gensidige respekt, så er det vigtigt for os, at I har gode muligheder for at følge med i jeres barns udvikling og trivsel. Vi tilbyder derfor både almindelige samtaler med de primære lærere og hos de ældste elever også cafésamtaler med faglærerne.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023