Hvis vi har ledige stillinger, finder du dem og søger på aarhus.dk/job.

Vi har udarbejdet et materiale til nye medarbejdere, der beskriver nogle af skolens arbejdsgange.

Tilkaldevikar

Vi benytter løbende tilkaldevikarer, som vi kalder ind umiddelbart efter, at medarbejderne har sygemeldt sig. Sygemeldinger sker på Skovvangskolen i tidsrummet kl. 6.30-6.45.

Vi har en forventning om, at tilkaldevikarerne bestræber sig på at understøtte skolens værdier, der er respekt, læring og fællesskaber. Det betyder, at en vikartime ikke er en lege-time, men en time, hvor eleverne og vikaren, efter de omstændigheder der er givet, arbejder med det faglige.

Vi har udarbejdet materiale, der beskriver arbejdet som tilkaldevikar ved skolen.

Ønsker du at ansøge om timer som tilkaldevikar ved Skovvangskolen? Så send en mail til Ditte Persson på pdim@aarhus.dk. Du skal i din mail beskrive, hvorfor du søger vikartimer ved skolen.

Vi skriver gerne en udtalelse til de tilkaldevikarer, der gennem en længere periode har haft deres faste gang ved skolen.

Job i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!