Den nuværende bygning renoveres, så den i øget grad understøtter nutidspædagogik. Det betyder konkret, at der på hver gang afsættes et lokale til fælles læringslokale. Fælleslokalet giver bl.a. mulighed for, at medarbejderne kan tage en gruppe elever herover til undervisning, men giver også mulighed for, at eleverne kan trække derind, når de arbejder med en opgave. Der bliver også i hver ende af bygningen lavet nye toiletter. 

Skitse over renoveringen af den eksisterende bygning.

Skitse over de fælles læringsrum

Den nye tilbygning kommer til at huse 6-9. årgang. Derudover bliver skolens PLC lagt ind i stueetagen. Udover klasselokaler vil der være to ekstra musiklokaler, hvoraf det ene bl.a. kommer til at indholde små øverum til samspil.

Skitsetegning over nye bygning

Bygningsprocessen kommer til at foregå på den måde, at den nye bygning først bygges, da denne så bruges til genhusningen, når vi går i gang med renoveringen.