Emneuger

I løbet af tre fælles emneuger oplever elever at være en del af fællesskabet på tværs af klasserne. Den første emneuge er i uge 41, hvor 0. - 4. klasse arbejder med forskellige aspekter af sundhedsundervisningen, mens 5. - 9.klasse arbejder projektorienteret.

I den anden emneuge, uge 6, arbejder 0. - 4.klasse med deres kreativitet, hvorimod 5. - 9. klasserne sammen med specialklasserne arbejder med de timeløse fag såsom seksual- og sundhedsundervisning, samt uddannelse og job.

I den tredje emneuge arbejder eleverne på tværs af alle klassetrin ud fra et fælles tema, som sættes i forbindelse med skolens årlige sommerfest. Her er eleverne fordelt i forskellige værksteder. Vi afslutter ugen med sommerfesten, hvor forældre og søskende er inviteret op på skolen, så eleverne kan vise, hvad de har arbejdet med.

Årgangsbestemte begivenheder

Eleverne vil i løbet af året opleve årgangsbestemte begivenheder, eksempelvis ved at besøge Aarhus Tech, bygge et hus, lejrskole i 8. klasse og så videre. I løbet af foråret laver vi en fast kunstudstilling, hvor skolens elever og børn fra områdets daginstitutioner ud fra et fælles tema har produceret værker, der bliver udstillet i skolens aula. Kunstudstillingen er også åben for folk, der ikke kommer fra skolen.

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores begivenheder og aktiviteter på de enkelte, er du velkommen til at kontakte skolens ledelse.

Ferieplan

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du en oversigt for både dette skoleår og det næste.