Gå til hovedindhold

Fritidsklub og ungdomsklub

Læs alt om Klub A45, som er distriktets fritidsklub og ungdomsklub. Du kan også læse om Pavillonen, vores afdeling for børn og unge med særlige behov.

Indhold

  Fritidsklubben

  Går dit barn i 4., 5. eller 6. klasse kan barnet gå i vores fritidsklub (FK).

  Fritidsklubmedlemmerne oplever ofte et større medansvar, medindflydelse og frihed, end de har været vant til fra SFO'ens trygge rammer, men denne til tider kontrastfyldte overgang bliver støttet af engagerede pædagoger, som guider og vejleder fritidsklubmedlemmerne på bedst mulig vis.

  I 4, 5. og 6. klasse er børnene ofte stadig optaget af elementerne i spil og leg, hvilket vi understøtter med diverse aktiviteter på tværs af årgange, hvor legen både ses som middel og som mål for at fremme børnenes trivsel. I klubben indgår børnene i et mangfoldigt fællesskab, hvilket er med til at give dem større bekendtskabskreds samt social forståelse. Der tages også højde for individuelle behov, hvorfor vi tilbyder lektiehjælp, samtalegrupper og vejledning, til de børn og unge der har behov for det.

  Hvad kan man lave i fritidsklubben?

  Der er et hav af muligheder i klubben. Vi har både planlagte aktiviteter men også plads til spontanitet i klubbens hverdag. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og intentioner og inddrager dem, så de selv kan være med til at planlægge indholdet af deres hverdag i klubben. Børnene bliver mødt af engagerede fagpersoner, som skaber rum og rammer for at børnene får lyst og mod på at udfordre sig selv, ved at deltage i forskellige aktiviteter i dagligdagen.

  Kan man lide at udfolde sig kreativt og slippe fantasien løs, er der rig mulighed for at prøve kræfter med forskellige aktiviteter særligt i vores kreative værksted. Vi er flere pædagoger af blandet køn tilknyttet det kreative værksted, derfor kan vi tilbyde en bred vifte af kønsneutrale og differentieret aktiviteter til de forskellige aldersgrupper. Derudover er vores kreative værksted altid åbent for alle, som bare ønsker lidt hyggeligt socialt samvær og en kop varm te.

  Har den unge en interesse eller lyst til at synge, spille eller programmere musik, har vi gode muligheder for begge samt en dygtig musikpædagog ansat i klubben.

  Pavillonen

  Pavillonen er vores afdeling for børn og unge med særlige behov.

  Der er fem pædagoger tilknyttet denne afdeling. Afdeling har eksisteret siden år 2000 og er en fuldt integreret del af huset. Det er et selvstyrende team med stor specialpædagogisk viden og erfaring. Der er indskrevet ca. 30 børn og unge i afdelingen i alderen 11 til 21 år.

  Vi tilbyder

  Pavillonen består af tre lokaler, som er forbeholdt børn og unge der er visiteret til afdelingen. Vi bestræber os på, at der altid er en voksen repræsenteret i alle rum, så den enkelte kan få den struktur, genkendelighed samt forudsigelighed, som denne kan profitere af. Vi tilbyder bl.a. en tryg base med nærværende voksne, der tilbyder daglig modtagelse, lektiehjælp, socialtræning, indlæring af kulturteknikker, samt støtte og vejledning i dannelse af sociale relationer.

  Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og ser det som en væsentlig opgave at guide og vejlede i hverdagen. Den enkelte får mulighed for at have indflydelse på egen fritid ved f.eks. at komme med forslag til aktivitetsplan, samt at kunne være selektiv i forbindelse med til - og fravalg.

  Samarbejde

  Vi lægger i høj grad vægt på samarbejde, kommunikation og information både i hverdagen og i forbindelse med forældresamtaler og andre samarbejdspartnere, der er tilknyttet den enkelte familie. Det kan for eksempel være sagsbehandler, klasselærer, skolepsykolog med flere. Jo mere viden og indsigt vi har i barnets liv, jo bedre kan vi hjælpe og støtte.

  Når jeres barn er indskrevet i Pavillonen, vil der blive tilknyttet en kontaktperson til jer. Hvis der sker væsentlige ændringer i jeres barns liv, vil vi gerne informeres omkring dette. Hvis dit barn er syg, holder fri eller ferie, bedes I give besked til klubben.

  Hvis jeres barn er tilknyttet en taxiordning, er det jeres ansvar at bestille og afbestille taxi til jeres barn. Som forælder er du altid velkommen til at kontakte os, såfremt der måtte være behov for en samtale eller komme forbi til en kop kaffe.

  Ungdomsklubben

  Ungdomsklubben er et tilbud til alle unge fra 7.klasse til 18 år om at blive en del af et aktivt fællesskab hvor de unge får et sted de kan mødes med vennerne og sammen arrangere aktiviteter, udflugter og overnatninger mv.

  Ungdomsklubben tilbyder kontakt til professionelle voksne, som et godt supplement til dialogen i hjemmet. Klubben er et sted hvor den unge kan supplere fællesskabet fra skolen og derigennem få et bredere netværk, hvor rummelighed og tolerance er nøgleord. I Ungdomsklubben møder de unge professionelle voksne, der kan understøtte den personlige udvikling og give sparring på de mange udfordringer og dilemmaer som de unge møder i teenagealderen, et tidspunkt hvor unge udvikler sig meget og frigørelsen fra forældrene tager fart.

  Ungdomsklubben er et fleksibelt tilbud. Nogle bruger klubben dagligt, andre som et mødested med vennerne en gang imellem og atter andre tager bare med på turene.

  Der er cirka 65 medlemmer i ungdomsklubben, så der er masser af muligheder for at tilbringe aftenerne i klubben sammen med andre unge.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023