Forældrerådet har et tæt samarbejde med skolebestyrelsen – vi har to årlige fællesmøder og der deltager altid én fra forældrerådet i skolebestyrelsesmøder.
Man bliver valgt ind i forældrerådet for en toårige periode, som går fra 1. oktober og 2 år frem.

Lige nu har rådet følgende medlemmer:

  • Morten Nielsen, forældre til barn i 0. kl.
  • Reza Karimi, forældre til barn i 2. kl.
  • Mia Korsbæk, forældre til barn i 2. kl.
  • Marie Lemb, forældre til barn i 0. kl. 
  • Kasper Persson, forældre til barn i 0. kl.
  • Nicholai Johannesen, forældre til barn i 1. kl.
  • Marlene Nilsen, medarbejderrepræsentant
  • Tove Pedersen, Afdelingsleder SFO

Der er ca. 4 møder om året og derudover 2 fællesmøder med skolebestyrelsen. Referatet fra møderne kan du finde på Tabulex.