Hver morgen starter med et morgenbånd, hvor eleverne de første 15 minutter arbejder med forskellige faste aktiviteter. Det kan for eksempel være makkerlæsning på tværs af klasser, numbertalks, begrebsindlæring eller blot at se gårsdagens nyheder, da det er vigtigt for os, at eleverne får en forståelse og nysgerrighed på, hvad der sker i verdenen.

Vi arbejder med et løbende fokus på, hvordan elevernes faglige udvikling forløber gennem blandt andet faglige konferencer for personalet, men også gennem de skemalagte elevsamtaler at involvere eleverne i evalueringen af deres egne læreprocesser (jævnfør Spindelvævet).

Gennem undervisningen vil eleverne på Skovvangskolen stifte bekendtskab med forskellige læringsmiljøer gennem åbenskole-samarbejder. Skolen har en fast plan for, hvordan og hvornår eleverne bliver undervist på Ungdomsuddannelser i samarbejde mellem skolens og ungdomsuddannelsernes lærere. Eleverne vil også opleve, at vi udvikler på indsatserne fra indskolingen, idet eleverne for eksempel fortsat vil skulle se hinanden i fritiden, da vi arbejder med læringsteam, der er en videreudvikling af legegrupperne fra indskolingen.

Eleverne vil opleve et højdepunkt i deres skoletid i 8. klasse, hvor de er på lejrskole. Lejrskolen er en del af skolens integration af den internationale dimension i undervisningen, idet vi søger at lave lejrskolen i samarbejde med skoler i andre lande. Det foregår blandt gennem Nordplus og Erasmus+. De høje ambitioner på den internationale dimensionsvegne kommer også til udtryk ved, at eleverne i 8-9. klasse kan vælge DELF fransk eller Goethe tysk som ekstra undervisning. Skolen tilbyder også et treårigt spanskforløb for eleverne i 6-9. klasse.

Elevråd

Elevernes stemme får på Skovvangskolen magt gennem deres elevråd, der er har fået magt til at pege på tre temaer hvert år som skolens ledelse skal forholde sig til. Eleverne har bl.a. været bestemmende for skolens udbud af valgfag.

Valgfag

Skovvangskolen tilbyder i skoleåret valgfag på tværs af 7-9. Klasse. Eleverne kan vælge mellem:

  • Krop, bevægelse og sundhed
  • Teknologiforståelse
  • Filosofi
  • Drama
  • Science
  • Håndværk og design
  • Billedkunst
  • Spansk 1-årig
  • Masterchef
  • Musik

I skoleåret afprøver vi for første gang, at eleverne i 7. klasse får mulighed for at vælge 2 x 2 lektioners valgfag. Det betyder konkret, at eleverne på årgangen vælger et af de fælles valgfagene for 7-9. Klasse samt et yderligere praktisk valgfag (Håndværk og design, billedkunst eller musik).

Vi arbejder også i udskolingen med et tæt samarbejde med jer som forældre, men begynder også langsomt i samråd med jer at åbne op for, at eleverne skal tage mere og mere ansvar for deres egen skolegang.

Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

I 5.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.