Gå til hovedindhold

Om skolen

Vi er en skole i en ældre bygning fra 1937. Du skal dog ikke skue hunden på hårene, for vi søger hele tiden nye veje med didaktik og pædagogik.

Indhold

  Din hverdag som elev

  Du vil som elev opleve en hverdag, hvor vi søger at få det bedste ud af at være en skole med tæt adgang til vand, skov og by. Vi tror på, at de eksterne læringsmiljøer er med til at understøtte et højt fagligt niveau og motiverer alle i forhold til at gå i skole. Samtidig vil du blive en del af et fællesskab med både klassekammerater, der ligner dig eller kommer med andre baggrunde. Du vil derfor opleve, at vi vil komme til at arbejde med fælles respekt.

  Fokus på faste strukturer og variation i hverdagen

  Vi fokuserer på at skabe en hverdag med faste strukturer og stor variation. Eleverne skal kunne opleve en genkendelig hverdag, hvor de har en tryg base i deres klasse. Det er baggrunden for, at vi har et fast morgenbånd, hvor der er morgensang eller oplæsning af læsning og nyheder, så eleverne lærer mere om deres omverden.

  Hver tirsdag oplever eleverne, giver vi eleverne rum til fordybelse med fagdage. Her har eleverne det samme fag fra kl. 8.00 - 13.50. Det giver lejlighed til, at eleverne kan opleve en undervisning, hvor der er fokus på fordybelse, dybdelæring, kreative processor og samarbejde.

  I 4. - 9.klasse vil dit barn have faget ELFO, der står for elevsamtaler og fordybelse. Her er dansk- og matematiklæreren i klassen samtidig med det formål, at den ene hele tiden er i gang med at holde elevsamtaler, hvor eleverne får feedback på deres faglige udvikling.

  Igennem sin skolegang på Skovvangskolen vil dit barn opleve, hvordan vi i perioder på forskellige årgange arbejder med holddeling. Vi bestræber os på at udnytte vores ressourcer i støttecenteret eller dansk som andetsprog til f.eks. at lave tre hold på tværs af to klasser.

  Specialiserede tilbud til alle elever

  Det er vigtigt for os, at Skovvangskolen som en folkeskole har et specialiseret tilbud til alle elever. Vi har derfor særlige indsatser for både elever, der har det svært i en periode, såvel som for de dygtigste af vores elever. Dette kommer f.eks. til udtryk ved, at vi tilbyder særlige ekstrafaglige forløb for de dygtigste elever i fransk og tysk. Her får de mulighed for at tage eksamener i forhold til den europæiske referenceramme for sprog. Vi har et tæt samarbejde med ungdomsuddannelser omkring Juniortalentforløb (8. klasse) og praktik på universitetet (9. klasse).

  Skovvangskolen tilbyder ligeledes som den eneste skole i Aarhus' treårige kompetencegivende forløb i spansk, så eleverne afslutter med tre fremmedsprog.

  En holdning til verdenen

  Vi tror på Skovvangskolen på, at vi som en offentlig folkeskole bærer et ansvar i forhold til at sikre, at alle børn uanset baggrund for de bedste muligheder for at trives i og bidrage til både sit eget og samfundets liv. 

  Vi tror på, at vi gennem de sidste par år har set forskellige ændringer i verdenen, der har gjort, at landene har lukket sig mere om sig selv. Det er som modsvar på denne udvikling, at vi som skole dels prioriterer fremmedsprogene højt, men også har taget en aktiv holdning til, at vores elever skal opleve verdenen på forskelligvis, hvilket er baggrund for, at vi er akkrediteret organisation i forhold til Erasmus+ i regi af EU. 

  Vi er kendetegnet ved gensidige forventninger og samarbejde

  I stikord, så er vi en skole, der ønsker at være kendetegnet ved:

  • Høje forventninger til alle elever
  • En skoledag, der balancerer mellem faste strukturer, som giver tryghed, og variation, der faglig fordybelse og motivation.
  • En attraktiv skole for lokalområdet, hvor der er et differentieret skoletilbud til både fagligt dygtige og udfordrede elever
  • En skole, der hele tiden er opmærksom på at lytte til de problemstillinger, der udfoldes af elever, forældre og personale
  • En skole, der har fokus på at samarbejde med eksterne parter gennem åben skole for at understøtte, at eleverne lærer mest muligt
  Sidst opdateret: 14. november 2023