Den faste struktur kommer til udtryk ved, at vi tre morgener om ugen har fælles sang i skolens Aula, hvor klasserne har faste pladser. De to andre dage starter dagen med et læsebånd. Tiden til disse aktiviteter kommer fra den understøttende undervisning.

I 0.-2. klasse er vi ekstra opmærksomme på, hvordan den faste struktur er med til at gøre skoledagen overskuelig for eleverne, så de i stedet kan bruge timerne på at lære at være en del af de sociale fællesskaber.

I 0.-4. klasse arbejder vi med, at eleverne har forskellige faste muligheder i pauserne, da der for eksempel er arrangeret aktiviteter af SFO-pædagogerne. På den måde er vi med til at understøtte, at eleverne får nogle gode pauser. Det er dog også vigtigt for os, at der er rum til fri leg for de elever, der ønsker dette.

Eleverne vil opleve, at den faste struktur er afsæt for, at vi har mulighed for at variere skoledagen gennem blandt andet aktiviteter ud af huset. Strukturen giver nemlig mulighed for, at vi kan klæde eleverne godt på til når, at vi for eksempel tager en tur ud i skoven og arbejder med Natur og teknologi.

Kreativ tænkning og virkelyst

Vi ønsker, at vores elever udvikler deres kreative tænkning og virkelyst. Derfor prioriterer vi eksempelvis vores ugentlige fagdage, hvor ét fag har en hel dag, hvor der undervises i faget med en mere kreativ tilgang. Vi oplever, at fagdagene giver en større fordybelse, og vi inddrager ofte anderledes læringsmiljøer.

Vi har tre årlige temauger, hvor skemaet brydes op, og vi arbejder på tværs af alder og/eller fag. Derudover har vi både musical for 4. årgang og vores traditionelle skolefestuge for hele skolen, som begge er båret af elevernes kreative arbejder. Desuden afholder vi hvert forår vores kunstudstilling, hvor både skolens elever og lokalområdets dagtilbudsbørn udstiller kunstværker i skolens smukke aula.

På Skovvangskolen vil du som forælder opleve et skole-hjemsamarbejde, hvor vi sammen arbejder på hele tiden at have fokus på, hvordan vi kan understøtte jeres barn i at trives fagligt, socialt og personligt. Vi tilstræber at give vores værdier liv ind i forældresamarbejdet, da det er vigtigt, at vi gensidigt har respekt for hinanden perspektiver på, hvordan jeres barn trives og lære bedst.

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Din rolle som forælder til et barn i 0.-4. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.